מערכות ייבוש חומרי גלם

מערכות ייבוש , שינוע ומינון חומרי גלם

מייבש חומר גלם לספיקה  1 – 4 ק"ג לשעה

טמפרטורה עד 180 מעלות , אין צורך במים לקירור , אין צורך באוויר דחוס , רמת נקודת טל עד מינוס 50 ללא הישתנות לאורך התהליך ,  כל המערכות מתכוננות בהתאם לצריכת החומר האמיתית של מכונת ההזרקה

מערכת שאיבת חומרי גלם ,  המתחברת לבקרת מערכת הייבוש מודדת את ספיקת החומר גלם השוטפת משנה את קצב הייבוש במקרה תקלה או  שינוי בקצב המחזור

קיימת גם יחידת שקילה רציפה המודדת את כמת החומר המעובד בשעה .

מערבל חומר גלם  מיועד לעמידות בטמפרטורה גבוהה עד  200 מעלות ניתן לקבל שני דגמים נפח 1 ליטר או נפח 4 ליטר .

מערכת ייבוש משולבת לשני חומרי גלם שונים בו זמנית   בקרה עצמאית לכל מיכל כולל בקרת נקודת טל .