דיזות חמות ותבניות פלסטיק

ליווי פרויקטים למוצרים  דקי דופן מוצרים  "זעירים- מיקרו"